Naše poslovanje

Merni instrumenti

Elektronski merni instrumenti, merni sistemi i kompletna servisna podrška

Razvoj informacionih sistema

Kreiranje aplikacija, izrada web prezentacija i web prodavnica

Isporuka IT opreme

Hardwer (Desktop računari, laptop), Software, Video nadzor,…

Šta nudimo

Kvalitet usluga potvrđen ISO sertifikatimam
(ISO 9001, SORS 9000/14, ISO/IEC 27001, SRPS OHSAS 18001, ISO 14001)

 • Ponuda širokog spektra elektronskih mernih instrumenata različitih proizvođača
 • Ponuda sofiticiranih elektronskih sistema i kompletna servisna podrška
 • Kompletna servisna podrška mernih instrumenata

 • Razvoj i implementaciju desktop aplikacija
 • Razvoj i implementaciju web aplikacija
 • Razvoj i implementaciju web portala
 • Implementacija ERP rešenja
 • Razvoj pojedinačnih modula ERP rešenja

 • Hardwer (Desktop računari, laptopovi)
 • Software
 • Video nadzor
 • Alarmi
 • Kontrola pristupa
 • Konrola procesa

Reference