Merni instrumenti

Merni instrumenti

 • Ponuda širokog spektra elektronskih mernih instrumenata različitih proizvođača
 • Ponuda sofiticiranih elektronskih sistema i kompletna servisna podrška
 • Kvalitet usluga potvrđen ISO sertifikatima (ISO 9001, ISO 27000 …)
 • Saradnja sa domaćim i stranim metrološkim laboratorijama
 • Preko 100 respektabilnih korisnika naše opreme i usluga u Srbiji i regonu
 • Distributeri kompanija INFRAMET i AWT GLOBAL

INFRAMET

Poljski proizvodjač Elektro-optičkih sistema za testiranje:

 • Thermal imagers,
 • Night vision devices,
 • Laser range finders, laser designators
 • Multi-sensors systems
 • Inframet je registrovan u NMCRL sistemu (NATO Master Catalogue of References for Logistics). NCAGE code (NATO Commercial and Government Entity) is 2468H.

AWT Global

 • (PIM) Testers, RFID Analyzers
 • Waveform Analyzers
 • Radar Signal Generators,
 • Radar Target Simulators,
 • Systems up to 40 GHz

BIRD

 • Analizatori spectra
 • Merači snage
 • Atenuatori

MESIT

 • Etalnoski GNSS prijemnik za transfer vremena I fekvencije

TRANSMILLE

 

 • AC/DC Kalibratori
 • Etalonski multimetri (8.5 digit)

IET LABS

 • Etalonski otpornici
 • RLC metri

MICROHARD

 • WIRELESS MODEMI
 • WIRELESS ETHERNET BRIDGES

SRS

 • Signal Generatori
 • GPS Etalonski prijemnici
 • Frekvencmetri

 

CURTIS-WRIGHT

 • Sistemi za akviziciju u avioindustriji

ADVANCE NAVIGATION

 • GPS Inercijalni Navigacioni Sistemi
 • Kombinacija ultrapreciznih optičkih žiroskopa, akcelerometara, Magnetometara i senzora pritiska sa RTK GNSS prijemnikom…