Skip links

Proizvodi

U savremenom načinu poslovanja DEX d.o.o. zauzima važno mesto u infrastrukturi svakog preduzeća, samim tim nudi širok spektar proizvoda i usluga.

Merni instrumenti

Nudimo širok spektar sofisticiranih mernih instrumenata i sistema uz kompletnu servisnu i metrološku podršku.

Softverska rešenja

Kada je vaše poslovanje podržano odgovarajućim softverima, ostvarili ste jedan od najvažnijih preduslova za postizanje vaših ciljeva.

RPA

RPA je tehnologija koja replicira ljudsku interakciju sa kompjuterskim softverima tj. zadatke koje bi inače obavljali pojedinci u kompaniji obavlja softverski robot.