Razvoj informacionih sistema

Razvoj informacionih sistema

  • Razvoj i implementaciju desktop aplikacija
  • Razvoj i implementaciju web aplikacija
  • Razvoj i implementaciju web portala
  • Implementacija ERP rešenja
  • Razvoj pojedinačnih modula ERP rešenja

 

Desktop aplikacije

Čak i u današnje vreme, kada je internet signal dostupan skoro na svakom koraku,
postoje trenuci kada nismo na mreži. Na primer, u vozu, autobusu ili avionu možemo
ostati bez interneta, a vreme dok putujemo možemo iskoristiti da uradimo deo posla.
To su takođe situacije kada posao možemo da završimo samo pomoću desktop
aplikacija.

Desktop aplikacije su aplikacije koje se kreiraju za rad na računaru na kom su i
instalirane.

Ove aplikacije najčešće ne dele podatke niti neki deo svoje funkcionalnosti sa
drugim aplikacijama ili sa drugim računarima u istoj lokalnoj mreži.
Inženjeri u svakodnevnom radu za modeliranje, projektovanje i simulaciju različitih
procesa koriste aplikacije koje zahtevaju računarsku snagu. To su desktop
aplikacije.

Web aplikacije

Web aplikacije su programska rešenja kojima se pristupa od strane korisnika putem
internet pretraživača koristeći internet ili intranet.

Za rast i razvoj web aplikacija treba zahvaliti činjenici da su dostupne u bilo koje
vreme i sa bilo kog mesta pomoću računara ili mobilnog telefona. Njima se
jednostavno pristupa kao i svim ostalim web stranicama.
Termin „web aplikacija“ takođe označava i primenu kompjuterskog softvera koji je
kodiran u web- pretraživaču koji podržava programske jezike.

Prednosti web aplikacija su njihova nezavisnost od vrste računara, operativnog
sistema ili platforme. Instaliraju se, ažuriraju i postavljaju na web serveru. Za njihovo korišćenje nije potrebno posebno znanje, dovoljno je imati web pretraživač, koji
obično zauzima malo prostora na računaru krajnjeg korisnika

Web portali i mobilne aplikacije

Web portal predstavlja moćnu platformu za brendiranje, marketing, oglašavanje,
prezentaciju. To je skup web stranica koje mogu da sadže tekst, slike, video-snimke i
drugi multimedijalni sadržaj.
Dizajniran je za plasiranje informacije i pruža mnoge, uglavnom besplatne usluge
krajnjim korisnicima, sve to u cilju informisanja, poslovne komunikacije, pa čak i
zabave među ljudima itd…

Osnovni cilj širenja usluga na Web portalima bio je osigurati korisničku bazu
podataka i produžiti vreme koje su korisnici provodili na određenom portalu. Usluge i
mogućnosti koje su na taj način prezentovane, doprinele su porastu korisnika
portala.

Vrste portala koje radimo :

  • Prezentacioni portali
  • Web shop-ovi

Prednosti web-portala je brza i jednostavna izmena postojećeg sadržaja, pristup
informacijama iz različitih izvora, sigurnost korisničkih podataka, dobra komunikacija
i saradnja korisnika, pristup sadržajima, aplikacijama i sveobuhvatnim informacijama.

Erp sistemi

ERP (Enterprise Resource Planning) predstavlja poslovno rešenje ili sistem koji
preduzeću omogućava da upravlja poslovnim procesima i vrši koordinaciju
pojedinačnih poslovnih jedinica.
Softver za velika preduzeća obuhvata sve standardne poslovne funkcije i ima
mogućnost prilagođavanja konkretnim potrebama preduzeća. Primena softverskih
paketa može da doprinese značajnom poboljšanju kvaliteta proizvoda i usluga. Ova
vrsta sistema realizuje, ili bolje rečeno, omogućava integraciju kompletnog
funkcionisanja poslovnog sistema pomoću jednistvenog softverskog rešenja.

ERP je integirsani sistem koji će u realnom vremenu pratiti poslovanje preduzeća i pri
tome imati istu bazu podataka za sve informacije.
Neki od osnovnih modula ERP-a su ljudski resursi, finansije i računovodstvo,
nabavka, skladištenje, prodaja i menadžment odnosa sa kupcima.
ERP rešenja implementiramo kompletno sa svim modulima , ali takođe pružamo
uslugu implementacije pojedniačnih modula ERP-a.