Skip links

Robotska automatizacija procesa

Zaposleni svakodnevno obavljaju stotine poslovnih zadataka i procesa koji zahtevaju tačnost i brzinu, ali ne moraju nužno zahtevati odlučivanje.

Robotska automatizacija procesa donosi budućnost u sadašnjost

Često su ti postupci skloni greškama i predstavljaju izvor frustracije zaposlenih. Robotska automatizacija poslovanja povećava profitabilnost, dok istovremeno poboljšava tačnost poslovanja vaše organizacije.

Dizajnirani za rad na širokom rasponu ponavljajućih zadataka, softverski roboti interpretiraju, samostalno preuzimaju akcije i komuniciraju sa drugim sistemima, baš kao i ljudi.

Robot nikad ne spava i čini nula grešaka. Zaposleni se oslobađaju frustrirajućih aktivnosti i mogu se fokusirati na odlučujuće aktivnosti unutar organizacije. Softverski roboti se lako treniraju i integrišu u bilo koji sistem. Oni konstantno izveštavaju o svom napretku, čime povećavaju operativnu i poslovnu predvidljivost.

Koji su procesi pogodni za RPA?

Najpogodniji procesi za RPA imaju mnogo transakcija struktuiranih podataka sa relativno statičnom putanjom procesuiranja, koja se ne menja često i ima čvrsta poslovna pravila. RPA alati imaju najbolje rezultate kada rade direktno sa podacima i aplikacijama.

finansijske-usluge-bankarstvo-icon Created with Sketch.

Finansijske usluge i bankarstvo

Provera podataka, migracija podataka između bankarskih aplikacija, upravljanje korisničkim računom, izrada izveštaja, poređenje vrednosti, ispunjavanje obrazaca, obrada finansijskih zahteva, ažuriranje podataka o kreditima

buy Created with Sketch.

Proces od nabavke do plaćanja

Automatizacija transakcionih poslova koji se odnosi na dobijanje i usmeravanje stavki kao i osiguravanje nesmetanog protoka podataka između sistema.

health Created with Sketch.

Zdravstvo

Migracija i obrada podataka o pacijentu, izveštavanje za lekare, obrada medicinskih zapisa, automatizaciju podataka o osiguranju i obrada zahteva, pokretanje e-pošte sa medinciskih sistema naplate, status zahteva i automatizacija sličnosti kao i skladištenje podataka pacijenata.

debate Created with Sketch.

Javna uprava

Popunjavanje i aktivnosti provere obrazaca, integracija nasleđenih sistema sa novijim sistemima, automatizovanje dnevnih izveštaja

telecommunication Created with Sketch.

Telekomunikacije

Prikupljanje i konsolidovanje podataka iz telefonskih sistema klijenata, izrada sigurnosnih kopija podataka sa klijentskih sistema, prenos podataka, izvlačenje podataka o cenama konkurenata, informacije o proizvodnji telefona itd.

trading Created with Sketch.

Trgovina

Izvlačenje podataka o proizvodu sa web stranica proizvođača, automatsko ažuriranje online invenara i informacija o proizvodu.

hotel Created with Sketch.

Hotelijerstvo

Analiza cene konkurencije, obrada podataka o gostima, verifikacija podataja, obrada plaćanja, kreiranje korisničkih računa.

product Created with Sketch.

Proces od ponude do uplate

Ubrzanje prodajnih procesa, automatizacija obračuna cena, naručivanje, fakturisanje i plaćanje.

request Created with Sketch.

Tehnologija / softver

Testiranje hardvera i softvera za funkcionalnu, kvalitetnu i mobilnu performansu

metal-gear Created with Sketch.

Proizvodnja

ERP automatizacija, automatizacija logističkih podataja, praćenje podataka, poređenje cena proizvoda

group Created with Sketch.

Ljudski resursi

Automatizacija obračuna plata, upravljanje pogodnostima zaposlenih, izveštavanje o usaglašenosti.

request Created with Sketch.

Obrada zahteva za potraživanjem

Automatizacija administrativne i korisničke usluge koje se odnose na primanje, pregled, analizu i slanje potraživanja.

RPA Karakteristike

Šta su RPA karakteristike?

 • Nema kod
 • Ne zahteva veštine programiranja
 • Vizuelna definicija procesa (flowchart)
 • Bez stresa na postojeće aplikacije i procese
 • Oslanja se na postojeće funcionalnosti aplikacija
 • Preuzima dosadašnji način rada zaposlenih
 • Orijentisan na poslovne korisnike koji
  ne moraju imati napredna IT znanja

Koji su benefiti?

 • Povrat investicije (ROI) od 30% do 200% unutar 1 godine
 • Optimizacija resursa – automatizacijom rutinskih zadataka, zaposleni mogu slobodno obavljati više vrednih poslova.
 • Fokusirajući se na donošenje odluka i službu za korisnike kojima je potrebna ljudska odluka, zaposleni su efikacije angažovani (>60% manji udeo ručnog rada)
 • Smanjenje troškova – jeftin i brz način rešavanja sve većeg broja zahteva za usklađenost (compliance) i rastuću birokratiju za koju nije potrebna ljudska intervencija
 • Povećanje produktivnosti – neprekidno izvršavanje automatizovanog procesa (24/7/365)
 • Smanjenje rizika – kada se procesi izvršavaju besprekorno, dodatne provere su nepotrebne čime se štede finansijski i vremenski resursi

Reference