Serbian (Latin)English (United Kingdom)
Home Servisne usluge
Servisne usluge (opravka i kalibracija)

Servisiranje se vrši u garantnom i vangarantnom roku za sve instrumente koje isporučimo našim korisnicima, a imamo i višegodišnje iskustvo i ugovore o servisiranju instrumenata većine velikih proizvođača mernih instrumenata koji su prisutni na našem tržištu.
Specijalizovani smo za nabavku teško dobavljivih rezervnih delova, specijalnih uređaja i modula za opremu kojoj je istekla podrška proizvođača.

Kalibraciju organizujemo u nekoj od akreditovanih metroloških laboratorija u Srbiji ili bilo gde u svetu, prema zahtevu korisnika.