Serbian (Latin)English (United Kingdom)
Home Upravljanje projektima
Upravljanje projektima

U svetu je odavno poznato da upravljanje projektima daje bolje rezultate od klasičnog upravljanja. Metodologija upravljanja projektima je postala standard upravljanja u mnogim organizacijama i primenjuje se u ovoj ili onoj meru u svim relevantnim kompanijama.  
Razlika između projekata i biznis-procesa povlači za sobom razlike u upravljanju što se manifestuje u različitim zahtevima koji se postavljaju pred funkcionalnog i projektnog menadžera. I dok funkcionalni menadžer odgovara za podršku tekućeg stanja, kao glavni zadatak ima optimizaciju rada svog odeljenja a kompentencije su mu usko vezene za jednu oblast, dotle projektni menadžer odgovara za realizaciju planiranih projekata, glavni zadatak mu je rešavanje nastalih konflikata a kompetencije se kreću od funkcionalnih do upravljačkih komponenti menadžmenta.

U sklupu realizacije investicionih projekata, firma Dex pruža sledeće usluge:

  • Inženjerski konsalting – izradu studija mogućnosti, posebnih studija i fizibiliti studija
  • Inženjering – izrada idejnog i glavnog projekta
  • Upravljanje projektima

dex