OVER
30 YEARS
of success

RAZVOJ
SOFTVERSKIH
REŠENJA I
IMPLEMENTACIJA
RPA TEHNOLOGIJA.

DEX je kompanija koja se bavi pružanjem optimalnih rešenja i usluga iz oblasti mernih sistema, merne opreme i razvoja informacionih tehnologija.

Proizvodi i rešenja

Višedecenijsko poslovanje, iskustvo i kontinuirani razvoj omogućili su nam da postavimo visoke standarde i kvalitet naših proizvoda i usluga. U našoj ponudi usluga možete pronaći merne instrumente, softverska rešenja i implementaciju RPA tehnologija.

Softverska rešenja

Kada je poslovanje podržano odgovarajućim softverima, ostvarili ste jedan od najvažnijih preduslova za postizanje Vaših ciljeva.

RPA

Robotska automatizacija poslovnih procesa

RPA je tehnologija koja replicira ljudsku interakciju sa kompjuterskim softverima tj. zadatke koje bi inače obavljali pojedinci u kompaniji obavlja softverski robot.

Merni
instrumenti

Sofisticirana ponuda mernih instumenata poznatih svetskih proizvođača sa kompletnom metrološkom i servisnom ponudom.

Partneri

Naš tim čine eksperti u svojim domenskim oblastima iz različitih industrija koji kroz svoj timski duh i efikasno poslovanje ostvaruju maksimalne rezultate i već godinama trajemo kao uspešna i reprezentativna kompanija.

Cilj našeg poslovanja jeste rešavanje problema i postizanja rezultata koji će našim klijentima olakšati i unaprediti svakodnevno poslovanje kroz inovativnu digitalnu transformaciju.
This site is registered on wpml.org as a development site.