METROLOŠKA
LABORATORIJA

Sa preko 25 godina iskustva u isporuci i servisu merne opreme i instrumenata, DEX je rad sa svojim klijentima, pored isporuke opreme, unapredio i omogućio im novi digitalni informacioni sistem za upravljanje i rad kompletne metrološke laboratorije svojih klijenata i prilagodio se njihovim potrebama i zahtevima.

METROLOŠKA
LABORATORIJA

Sve funkcionalnosti aplikacije za metrološku laboratoriju su u skladu sa ISO standardom 17025 u pogledu osposobljenosti za obavljanje etaloniranja i kompletan rad i upravljanje laboratorijom. DEX Metrološka Laboratorija je web aplikacija, koju je moguće integrisati sa drugim postojećim sistemima i bazama podataka krajnjih korisnika i na taj način povezati i unificirati rad kompleksnih informacionih sistema.

DEX Metrološka Laboratorija omogućava
rad sa sledećim funkcionalnostima:

PONUDA – PRIJEM ZAHTEVA ZA PONUDU – ETALONIRANJE – OSTALO

Prijem zahteva za ponudu

Izrada ponuda

Obrada zahteva i izrada ponuda

Unos porudžbenica

Obrada narudžbenice, prijemnice, obostranog zapisnika i radnog naloga

This site is registered on wpml.org as a development site.