Skip links

O nama

Kompanija DEX je osnovana 1992. godine. Preko 25 godina uspešno poslujemo u oblasti prodaje i servisiranja mernih instrumenata  i u oblasti razvoja i implementacije informacionih tehnologija u Srbiji i SEE regionu.

Sa višegodišnjim iskustvom DEX je uspešno realizovao projekte kod preko 50 korisnika u Srbiji i regionu Jugoistočne Evrope. Klijenti sa kojima uspešno godinama sarađujemo su:

Vojska Srbije, MUP, Naučno-obrazovne institucije, regulatorna tela, telekomunikacioni operateri, javna preduzeća, državna ministarstva, privatne kompanije, banke i drugi korisnici.

Proizvodi i rešenja

Dugi niz godina poslovanja i kontinuirani trud koji ulažemo nam je omogućio da postavimo visok standard i kvalitet naših proizvoda i usluga. U našoj ponudi usluga možete pronaći merne instrumente, softverska rešenja i RPA.

program Created with Sketch.

Softverska rešenja

Kada je vaše poslovanje podržano odgovarajućim softverima, ostvarili ste jedan od najvažnijih preduslova za postizanje vaših ciljeva.

automation Created with Sketch.

RPA

Zaposleni svakodnevno obavljaju stotine poslovnih zadataka i procesa koji zahtevaju tačnost i brzinu, ali ne moraju nužno zahtevati odlučivanje.

wave Created with Sketch.

Merni instrumenti

Sofisticirana ponuda mernih instrumenata poznatih svetskih proizvođača sa kompletnom metrološkom i servisnom ponudom.

Naš tim čine eksperti u svojim domenskim oblastima iz različitih industrija koji kroz svoj timski duh i efikasno poslovanje ostvaruju maksimalne rezultate i već godinama trajemo kao uspešna i reprezentativna kompanija.

Cilj našeg poslovanja jeste rešavanje problema i postizanja rezultata koji će našim klijentima olakšati i unaprediti svakodnevno poslovanje kroz inovativnu digitalnu transformaciju.

Kontaktirajte nas

Partneri