Skip links

Digital EXperience platforma

Digital EXperience platforma je modularna i skalabilna web platforma koja omogućava digitalizaciju poslovnih procesa preduzeća.

Moduli Digital EXperience Platforme

Platforma se može implementirati kompletno sa svim modulima, sa pojedinačnim modulima ili nadograditi prema posebnim potrebama i zahtevima korisnika.

Modul za upravljanje i rad sportskih klubova sadrži sledeće funkcionalnosti:

 • Pregled lica po evidenciji:
  • Pretraga i pregled prijava nezaposlenih lica na evidenciji službe
  • Pregled detalja o tražiocu zaposlenja
 • Sistematizacija radnih mesta
  • Pretraga i pregled šifarnika radnih mesta i prethodnih sistematizacija
 • Upravljanje ljudskim resursima:
  • Pretraga i pregled detalja o zaposlenimm licima u Nacionalnoj službi za zapošljavanje
  • Pregled ugovora i podataka o radnom stažu zaposlenih

Modul DEX platforme za finansijsko planiranje sadrži sledeće funkcionalnosti:

 • Kreiranje i praćenje finansijskih planova i poslovnih procedura
 • Definisanje radnih mesta i analitika poslovnih procesa
 • Generisanje i štampanje izveštaja na osnovu zadatih kriterijuma

Modul DEX platforme za obračun zarada sadrži sledeće funkcionalnosti:

 • Obračun zarada za zaposlene preduzeća.
 • Generisanje i štampanje različitih vrsta izveštaja i analitike.

Modul DEX platforme za knjigovodstvo sadrži sledeće funkcionalnosti:

 • Upravljanje kompletnim knjigovođstvom agencije (kontrolni okviri, fakture)
 • Generisanje i štampanje različitih vrsta izveštaja i analitike.

Modul i mobilna aplikacija DEX platforme za popis osnovnih sredstava sadrži sledeće funkcionalnosti:

 • Web modul za popis osnovnih sredstava kroz generisanje i obeležavanje osnovnih sredstava putem QR koda.
 • Skeniranje QR koda pomoću mobilne aplikacije, očitavanje informacija koje se sadrže u kodu i sinhronizacija sa bazom podataka
 • U web aplikaciji se vrši evidencija lokacija na kojima se nalaze osnovna sredstva i mogućnost generisanja QR koda i njegovo štampanje na posebnim nalepnicama kako bi se postavile na sva osnovna sredstva

Modul DEX platforme za evidenciju projekata sadrži sledeće funkcionalnosti:

 • Unos, pregled i upravljanje fazama kroz koje prolazi jedan projekat
 • Obezbeđen šablon dokumenta i njegovo importovanje u aplikativni sistem, kako bi se podaci na jednostavniji način uneli u bazu podataka
 • Generisanje i štampanje izveštaja po različitim kritrerijumima

Modul za upravljanje i rad sportskih klubova sadrži sledeće funkcionalnosti:

 • Web modul za vođenje sportskih klubova
 • Rad sa klubovima i članovima:
  • U aplikaciji obezbeđena registracija više klubova
  • Unos i upravljanje listama članova, vođenje evidencije prisustva na treninzima, pregled zakazanih događaja
  • Mogućnost preuzimanja šablonskog dokumenta koji sadrži uputstvo za popunjavanje i importovanje u aplikativni sistem, kako bi se izbegao ručni unos podataka
  • Mogućnost prijavljivanja samih članova na aplikativni sistem
 • Finansije
  • Pregled zaduženja, pregled prihoda i rashoda, štampanje izveštaja, registrovanje i podela osnovnih sredstava na određenim lokacijama
 • Dokumenti
  • Šabloni dokumenata koji se mogu preuzeti u .pdf i .docx (Word) formatu