Skip links

Softverska rešenja

Kada je vaše poslovanje podržano odgovarajućim softverima, ostvarili ste jedan od najvažnijih preduslova za postizanje Vaših ciljeva.

Digital EXperience platforma

Digital EXperience platforma je modularna i skalabilna web platforma koja omogućava digitalizaciju poslovnih procesa preduzeća.

Saznaj više

Metrološka Laboratorija

Sa preko 25 godina iskustva u isporuci i servisu merne opreme i instrumenata, DEX je svojim klijentima razvio i omogućio novi digitalni informacioni sistem za upravljanje i rad kompletne metrološke laboratorije i prilagodio se njihovim potrebama i zahtevima.

Saznaj više

Custom development

Kao inovativna i fleksibilna kompanija DEX svojim klijentima, pored postojećih gotovih softverskih rešenja, omogućava i implementaciju i razvoj potpuno novih modula, platformi i digitalizaciju posebnih sektora poslovanja u skladu sa željama svojih klijenata.

Saznaj više

Reference