Skip links

Proizvodi

U savremenom načinu poslovanja DEX d.o.o. zauzima važno mesto u infrastrukturi svakog preduzeća, samim tim nudi širok spektar proizvoda i usluga.

Merni instrumenti

Nudimo širok spektar sofisticiranih mernih instrumenata i sistema uz kompletnu servisnu i metrološku podršku.

Softverska rešenja

Kada je vaše poslovanje podržano odgovarajućim softverima, ostvarili ste jedan od najvažnijih preduslova za postizanje vaših ciljeva.

RPA

RPA je tehnologija koja replicira ljudsku interakciju sa kompjuterskim softverima tj. zadatke koje bi inače obavljali pojedinci u kompaniji obavlja softverski robot.

Digital EXperience platforma

Digital EXperience platforma je modularna i skalabilna web platforma koja omogućava digitalizaciju poslovnih procesa preduzeća.

Metrološka Laboratorija

Sa preko 25 godina iskustva u isporuci i servisu merne opreme i instrumenata, DEX je rad sa svojim klijentima, pored isporuke opreme, unapredio i omogućio im novi digitalni informacioni sistem za upravljanje i rad kompletne metrološke laboratorije svojih klijenata i prilagodio se njihovim potrebama i zahtevima.

Custom development

As an innovative and flexible company, DEX enables its clients, in addition to existing software solutions, to implement and develop completely new modules, platforms and digitalization of special business sectors in accordance with the wishes of its clients.